Związek Nauczycielstwa Polskiego

  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Nauczycielski Dzień Protestu

Drukuj PDF

14 października 2015 roku członkowie Zarządu  Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubartowie wzięli udział w Nauczycielskim Dniu Protestu. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożyli petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz. Nasze postulaty: zwiększenie nakładów na oświatę, podniesienie płac, przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji, utrzymanie zapisów pragmatyki zawodowej nauczycieli, zahamowanie procesu likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz przekazywania ich do prowadzenia innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego.

 

Manifestacja -WARSZAWA

Drukuj PDF

Dnia 18 kwietnia  56 członków Związku Nauczycielstwa Polskiego z powiatu lubartowskiego wzięło udział w Ogólopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty w Warszawie. 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Lubartowie składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Manifestacji.

Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015

Drukuj PDF

Manifestacja http://www.znp.edu.pl/element/2318/Manifestacja_18_kwietnia_2015_r

 

NOWY STATUT ZNP !

Drukuj PDF

NOWY STATUT http://www.znp.edu.pl/element/2290/Nowe_brzmienie_Statutu_ZNP

Strona 2 z 5